İzolasyon test cihazı ile kabloda yalıtım direnci nasıl ölçülür?

İzolasyon Direnci Nedir?  İzolasyon direnci, elektrik devrelerinde veya sistemlerinde, elektrik akımının istenmeyen yollarla akmasını engelleyen malzemelerin direncini ifade eder. Elektrik izolasyonu, akımın sadece belirlenen yollardan akmasını sağlayarak elektriksel güvenliği artırır…

Boya ve kaplama kalınlığı nasıl ölçülür?

Boya kalınlığı ölçüm cihazı nedir, Kaplama kalınlığı ne ile ölçülür? Boya kalınlığı ölçümü için kullanılan cihazlara genellikle “kaplama kalınlık ölçer” veya “boya kalınlık ölçer” denir. Bu cihazlar, bir yüzeydeki boya,…
Menü