İkinci El Testo 435 Multifunction Indoor Air Meter 435-2

 1. Giriş
 2. /
 3. Ölçüm Cihazları
 4. /
 5. İkinci El Testo 435 Multifunction Indoor Air Meter 435-2

435-2 Metre ile Testo 400563 4356 HVAC ve IAQ Performans Kiti, önemli IAQ ölçümleri almanız gereken her yerde iç hava kalitesini izlemek, analiz etmek ve teşhis etmek için mükemmeldir. Ayrıca, HVAC sistemleriyle ilgili sorunları kolayca belirleyebilir ve sorunları giderebilir ve hemen düzeltme sonuçlarını görebilirsiniz. 435-2 Çok Fonksiyonlu HVAC / IAQ Metre ile HVAC sistemlerinin devreye alınması, doğrulanması, karşılaştırılması veya basitçe ayarlanması kolaydır.

Kategori: Ölçüm Cihazları

Çok fonksiyonlu bir sayaç olarak 435-2, havalandırma ve klima sistemlerini kontrol etmek ve ayarlamak, ayrıca iç mekan hava kalitesini değerlendirmek için gerekli tüm ölçümleri yapmanızı sağlar. Hava akışı, nem, sıcaklık ve iç mekan hava kalitesi (IAQ) okumalarının ölçülmesine ve kaydedilmesine yardımcı olmak için çok çeşitli probları kabul eder. Birlikte verilen ComSoft Yazılımı ile bu veriler konuma göre düzenlenebilir, analiz edilebilir ve raporlanabilir.

Sondaya özel menüler ve seçilebilir kullanıcı profilleri, 435-2 çok işlevli sayacın her zaman kullanıma hazır olmasını sağlar. Kullanıcı tanımlı IAQ ve hava akışı / kanal profillerinin kolay kurulumu birçok farklı görevin hızlı bir şekilde ölçülmesini sağlar. Ayrıca, çok çeşitli prob seçenekleri ile 435-2 Çok Fonksiyonlu HVAC / IAQ Metre, çok çeşitli HVAC / IAQ uygulamalarını işlemeye hazırdır. Üstün veri işleme, ister yerinde hızlı bir çıktıda isterse ComSoft PC Yazılımı üzerinden daha fazla analiz için, ihtiyacınız olduğunda, raporlarınızı düzenli ve hazır tutacaktır.

Uygulamalar
Termal Anemometre ve Kanatlı Anemometre Kullanarak Havalandırma Kanallarında Akış Ölçümü

Testo 435-2 Çok Fonksiyonlu HVAC ve IAQ Metre, bir havalandırma kanalındaki akış ve hacimsel akışı ölçmek için kompakt anemometre probları ve pitot tüpleriyle uyumludur. Uygun bir prob veya ölçüm cihazı seçmek, havalandırma kanalındaki akış hızına bağlıdır. Bu üç alt aralığa ayrılabilir: düşük akış hızları (0 ila 5 m / s), orta akış hızları (5 ila 40 m / s), yüksek akış hızları: 40, 70, 100 m / s.

Kanal ölçümü için akış sensörleri, büyük hava kanallarında kullanımını kolaylaştıran teleskoplarla donatılmıştır. Hava sıcaklığı ve nem de gerekirse akış hızı ile aynı probla ölçülebilir. Gerekli uygulamaya göre, kanaldaki akış ölçümünü ölçmek için bir termal prob, pervane probu veya pitot tüpü arasından seçim yapın.

Hava Çıkışında Ölçüm
Her kanal giriş ve çıkışı yalnızca hesaplamalara göre verimli bir fonksiyonel sistem için temel bir ön şart olan hacimsel akışı içermelidir.

100 mm çaplı büyük kanatlı anemometreler, kanal çıkışlarındaki hacimsel akışları (sipariş no. 0635 9435) ölçmek için uygundur, çünkü akış hızını daha geniş bir alana entegre eder, böylece hava ızgarasından gelen rahatsızlığı belirler (döngü yöntemi).

Hava menfezlerinin ve poppet vanalarının emme veya üfleme menfezlerini ölçmek için, büyük 100 mm kanatlı anemometre (sipariş no. 0635 9435) gibi hacimsel akış hızı huni seti idealdir (sipariş no. 0563 4170). Tüm hacimsel akış, akış hızı ve alanı bazında dönüştürmeye gerek kalmadan huninin yardımıyla kaydedilir. Bu akış ölçümü yöntemi basit ve güvenilirdir.

Hava ve Yüzey Sıcaklığının Ölçülmesi
İnsanların rahat olmaları ve en iyi performansı göstermeleri için, işgal ettikleri odaların doğru bir şekilde iklimlendirilmesi önemlidir. Yapısal koşullar ve kişisel algılamanın yanı sıra, aşağıdaki faktörler de hoş bir iç mekan ikliminin varlığına önemli ölçüde katkıda bulunur: duvarların, pencerelerin, zeminlerin ve tavanların iç havası ve yüzey sıcaklığı.

Testo 435-2 Çok Fonksiyonlu HVAC / IAQ Ölçer için isteğe bağlı bir dizi sıcaklık probu mevcuttur. Yüzeylerde ölçüm için yaylı çapraz bant sensör elemanlı sıcaklık probları ideal bir seçenektir. Yaylı çapraz bant sensör elemanı herhangi bir yüzeye oturur ve ölçülen nesnenin gerçek sıcaklığını sadece birkaç saniye içinde alır (örneğin hızlı reaksiyonlu yüzey probu, sipariş no. 0602 0393).

Hava sıcaklığının hızlı bir şekilde ölçülmesini sağlamak için Testo’nun hava problarında sıcaklık sensörü serbesttir (örn. NTC probu 0613 1712). Daldırma / penetrasyon probları havadaki ölçümler için de kullanılabilir. Bununla birlikte, tepki süresi suda ölçülen belirtilen değerden yaklaşık 40 ila 60 kat daha yüksektir.

Yayılan Isı Ölçümü
435-2 Çok Fonksiyonlu HVAC / IAQ Metre, termal konforu ölçmek için güvenilir bir yardımcıdır. Opsiyonel, takılabilir küre termometre (sipariş no. 0602 0743), yayılan ısının (yani çalışma sıcaklığı veya algılanan sıcaklık) ölçülmesini sağlar. 150 mm çapında bir Globe termometresi ile ölçülen çalışma sıcaklığı tercihen insanların algılanan sıcaklığına +/- 0,41 K değerine karşılık gelir
. Bir odadaki sıcaklık ölçümleri (hava sıcaklığı ve çalışma sıcaklığı) aynı yerde ve aynı genelde alınmalıdır. iç ortam hava hızlarının ölçümü gibi koşullar.

Aydınlatma Ölçümü
İşyerindeki uygun aydınlatma çalışanlara işlerini iyi yapabilmeleri için yeterli ışık sağlar. Hataların yapılmasını, erken yorgunluk ayarını önlemeye yardımcı olur ve uyanıklığı korur. Testo 435-2 ve Lux prob (sipariş no. 0635 0545) ışık yoğunluğunu (doğal veya yapay ışık) ölçmek ve değerlendirmek için kullanılabilir.

Türbülans Ölçümü
Odalardaki hava hızı termal konforu doğrudan etkiler. Konforun değerlendirilmesinde türbülans ve hava akımı seviyelerine değinilebilir. Türbülans seviyesi, bir odadaki hava hızındaki dalgalanmayı ve hava akışının yoğunluğunu gösterir. Çekim hızı genel olarak hava hareketi nedeniyle vücudun istenmeyen soğutması olarak anlaşılabilir. Bu, kendini rahatsız hissedenlerin yüzdesi ile tanımlanır.

Yönsüz konfor probu (sipariş no. 0628 0109), EN 13779’a göre türbülans seviyesini ölçmek ve çekim oranını değerlendirmek için özel olarak tasarlanmıştır. 435-2 Çok Fonksiyonlu HVAC / IAQ Ölçer ile birlikte, standart uyumlu ölçüm sonuçları doğrudan cihazda analiz edilebilir.

U-Değeri Ölçümü
Eski binaları yeniden geliştirirken veya yenilerken, pencerelerden ve duvarlardan ısı kaybedilip kaybedilmediğini hızlı bir şekilde belirlemek çok önemlidir. Ancak o zaman enerji maliyetleri azaltılabilir ve iyileştirme önlemleri verimli bir şekilde gerçekleştirilebilir. Termal iletim değerlendirilirken, örneğin yenilenmesi gereken eski binalarda, U değeri en önemli değerlerden biridir. Termal değerlendirmeyi mümkün kılar, örneğin sızıntılar veya pencerelerdeki en küçük hava akışları.

U-değerini hesaplamak için üç sıcaklık değeri gereklidir: dış sıcaklık, iç duvarın yüzey sıcaklığı ve iç hava sıcaklığı. U değerini belirlemek için bir radyo probu gereklidir (sipariş numarası: 0614 1635); bu, dışarıdaki konuma yerleştirilir. Okumaları içindeki ölçüm cihazına iletir. Yüzey sıcaklığını ölçmek için U-değer probunun üç teli, hamuru ile duvara tutturulur. Hava sıcaklığı, prob fişinde bulunan bir sensör tarafından kaydedilir. 435-2 Çok Fonksiyonlu HVAC / IAQ Ölçer, üç değerden U değerini otomatik olarak hesaplar ve bunu ekranda gösterir. Avantajı: manuel hesaplamaya gerek yoktur; sonuç hızlı ve doğrudur.

İç Hava Kalitesinin Ölçülmesi (CO2)
Yüksek CO2 konsantrasyonu nedeniyle kötü iç hava kalitesi, yorgunluğa, konsantrasyon eksikliğine ve hatta hastalığa neden olabilir. Bu nedenle, yeterli iç hava kalitesi sağlamak için, CO2 konsantrasyonu genellikle 1000 ppm’i geçmemelidir. 700 ila 1500 ppm arasındaki değerler “referans aralığı” olarak görülebilir.

IAQ probu (sipariş no. 0632 1535) özellikle iç mekan hava kalitesi kontrollerini izlemek için uygundur. Bu prob aynı anda CO2, sıcaklık ve bağıl nemi kaydetmek için kullanılabilir.

CO Ölçümü
Karbon monoksit (CO) kokusuz, görünmez ve tatsız bir gazdır, aynı zamanda zehirlidir. Kömür, odun, petrol, doğal gaz vb. Gibi karbon içeren maddelerin ısı kaynaklarında ve yanmalı motorlarda eksik yanması sırasında üretilir. CO konsantrasyonu, özellikle de

Özellikleri:

 • Kit, 10.000 ölçüm için dahili belleğe sahip 435-2 Metre içerir
 • PC yazılımı ölçüm verilerinin analizine, arşivlenmesine ve dokümantasyonuna izin verir
 • Nokta kontrol ölçümleri için ideal
 • Hava akışı, nem, sıcaklık ve iç mekan hava kalitesi (IAQ) değerlerini ölçmek ve kaydetmek için çok çeşitli problarla uyumlu
 • Uzaktan ölçüm için kablosuz sıcaklık veya nem probları ile kullanılabilir
 • Ayrıca U-değerini belirlemek için hafif (Lux) probları, konfor seviyesi problarını ve sıcaklık problarını destekler
 • Seçilebilir kullanıcı profilleri ve proba özel menülerle kolay kullanım
 • Kolay görüntüleme için arkadan aydınlatmalı LCD
 • Ölçülen verilerin kolayca belgelenmesi için yazıcıya bağlanabilir (isteğe bağlı, ayrıca satılır)
 • IP54 Koruma sınıfı
Paylaş:

Diğer Ürünler

Menü